Usługi utrzymania ruchu - eksploatacja, serwisowanie i naprawy urządzeń automatyki i maszyn elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych przy różnego rodzaju produkcji przemysłowej np. konstrukcji stalowych, elementów drewnianych oraz urządzeń i instalacji elektrycznych. Wieloletnie doświadczenie pracowników firmy umożliwia skuteczne zapewnienie ciągłej pracy urządzeń i maszyn przemysłowych.

Usługi serwisu komputerowego - eksploatacja, serwisowanie i naprawy komputerów przenośnych i stacjonarnych, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania. Wieloletnie doświadczenie pracowników firmy zapewnia szybką lokalizację i usunięcie usterek oraz odpowiednią profilaktykę, a wszystko by zapewnić wysoką niezawodność użytkowanego sprzętu.

Usługi konsultingowe – opracowanie i przygotowanie dokumentacji technicznej instalacji przemysłowych, uzyskanie zezwoleń, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych i pozwoleń na budowę, pozyskanie warunków przyłączenia do sieci dla różnych mediów, opracowanie dokumentacji i szkolenia w zakresie BHP eksploatacji urządzeń przemysłowych. Wieloletnie doświadczenie pracowników w zakresie developmentu, budowy i eksploatacji instalacji przemysłowych jest unikalne w skali kraju, i pozwala na wskazanie optymalnych rozwiązań dla funkcjonowania inwestycji.